איך לינה הגיעה ממחזור מכירות של 80,000 ל-200,000 שקלים בממוצע בחודש